ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಟ್ಟಿ

1 ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು., 09-08-1974 23-01-1978
2 ಎನ್ .ನರಸಿಂಹರಾವ್,ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 24-01-1978 16-04-1978
3 ಡಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸು., 05-02-1980 01-11-1980
4 ಆರ್. ಗುಂಡೂರಾವ್., 17-04-1978 05-02-1980
5 ಸಿ.ಬಿ.ಡಿ.ಮೆಲ್ಲೊ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 01-11-1980 31-03-1981
6 ಜಾಫರ್ ಸೈಫುಲ್ಲಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 31-03-1981 31-07-1981
7 ಅಬ್ರಹಾಂ ವರ್ಗೀಸ್, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್., 31-07-1981 31-10-1982
8 ಕೆ.ಯು.ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ , ಐ.ಪಿ.ಎಸ್., 19-11-1982 15-03-1983
9 ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಜಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಪ್ಪ,ವಿ.ಎಸ್.ಎಂ., 17-03-1983 22-01-1991
10 ವಿಂಗ್.ಕಮಾಂಡರ್.ಬೀ.ಎನ್.ಎರ್.ಚಂದ್ರ.,ಶೌರ್ಯ ಚಕ್ರ 22-01-1991 24-09-1992
11 ಧೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್,ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 24-09-1992 20-01-1993
12 ಕೆ.ಪಿ.ಪಾಂಡೆ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 20-01-1993 09-11-1993
13 ಆರ್.ಆರ್ ಕೊಲ್ಲೂರ್ ,ಎಂ.ಎಲ್.ಎ., 10-11-1993 28-10-1994
14 ಸಿ.ಗೋಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 28-10-1994 15-01-1995
15 ಎ.ಎಸ್. ಮಾಲೂರ್ಕರ್, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್., 16-01-1995 29-04-1995
16 ಎಸ್. ಎಸ್. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಸುಂದರಂ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 29-04-1995 18-06-1996
17 ಎಂ. ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಗ್ರಾ.ಅ.ಪಂ ಸಚಿವರು, 19-06-1996 18-04-1997
18 ಭಾವಿ ಬೆಟ್ಟಪ್ಪ., 19-04-1997 8-08-1999
19 ಎಂ. ಪಿ. ಪ್ರಕಾಶ್, ಗ್ರಾ.ಅ.ಪಂ ಸಚಿವರು, 20-09-1999 10-10-1999
20 ಎಂ. ವೈ.ಘೋರ್ಪಡೆ , ಆರ್ ಡಿ ಪಿ ಆರ್, ಸಚಿವರು, 06-01-2000 19-06-2001
21 ಎಸ್. ಬಿ. ಘಾಟಗೆ , ಎಂ.ಎಲ್.ಎ., 20-06-2001 26-02-2004
22 ಬಿ. ಟಿ. ನಾಯಕ್ 27-02-2004 23-07-2005
23 ವಿ.ಪಿ.ಬಳಿಗಾರ್,ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 23-07-2005 04-12-2006
24 ಎಂ. ಆರ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ,ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 04-12-2006 16-07-2007
25 ಕೆ. ಜೈರಾಜ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 16-07-2007 04-09-2007
26 ಅಪ್ಪಚ್ಚು ರಂಜನ್, ಎಂ.ಎಲ್.ಎ., 05-09-2007 24-10-2007
27 ಕೆ. ಜೈರಾಜ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 25-10-2007 10-06-2008
28 ಶ್ರೀಮತಿ ತಾರಾ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 11-06-2008 16-06-2009
29 ಪಿ. ರವಿ ಕುಮಾರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 17-06-2009 20-04-2010
30 ಎನ್. ಗೋಕುಲ್ ರಾಮ್,ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 21-04-2010 01-11-2010
31 ಎಸ್.ಐ.ಚಿಕ್ಕನಗೌಡರ್, ಎಂ.ಎಲ್.ಎ., 20-11-2010 26-12-2012
32 ಕೆ. ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಉಪಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. ಸಚಿವರು, 18-03-2013 13-05-2013
33 ಟಿ.ಎಂ.ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್,ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್. 12-06-2013 24-11-2014
34 ಶ್ರೀಶೈಲ.ಎಂ.ದಳವಾಯಿ, 25-11-2014 24-08-2016
35 ರಾಜಶೇಖರ ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್, ಎಂ.ಎಲ್.ಎ., 04-11-2016 17-04-2018
36 ಡಾ. ಎನ್. ನಾಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 29-05-2018 01-07-2018
37 ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡ,ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್., ಸಚಿವರು 02-07-2018 09-01-2019
38 ಬಿ. ಕೆ. ಸಂಗಮೇಶ್ವರ,ಎಂ.ಎಲ್.ಎ., 10-01-2019 29-07-2019
39 ಎಲ್.ಕೆ.ಅತೀಕ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 29-07-2019 30-09-2019
40 ಕೆ.ಎಸ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಆರ್.ಡಿ.ಪಿ.ಆರ್., ಸಚಿವರು 01-10-2019 23-11-2020
41 ಎಂ.ರುದ್ರೇಶ್ 24-11-2020 23-05-2023
42 ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ 13-06-2023 29-01-2024
43 ಬಿ. ಕೆ. ಸಂಗಮೇಶ್ವರ,ಎಂ.ಎಲ್.ಎ., 29-01-2024
ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ
Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳು
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಫೋಟೋಗಳು
Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects
ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ನ
ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು
-->
Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects
Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day

ಕೆ.ಆರ.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನ 4ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ಮಹಡಿ, ಆನಂದ್ ರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009.