ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

1 ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ವಿ.ಪಿ.ನಾಯಿಬ್ , 09/08/1974 12/03/1980
2 ಕೆ.ಸಿ.ರೆಡ್ಡಿ, 13/03/1980 04/08/1980
3 ಆರ್.ಸಿ.ಸಚ್ ದೇವ್, 05/08/1980 31/07/1981
4 ಎ. ವರ್ಗೀಸ್ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್, 31/07/1981 30/10/1982
5 ಕೆ.ಯು.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರಾವ್, ಐ.ಪಿ.ಎಸ್, 19/11/1982 15/03/1983
6 ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಜಿ .ಎಂ .ಎಸ್. ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ವಿ ಎಸ್ ಎಂ, 17/03/1983 22/01/1991
7 ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಜಿ.ಬಿ.ಎನ್.ಆರ್.ಚಂದ್ರ, ಶೌರ್ಯ ಚಕ್ರ, 08/03/1991 24/11/1992
8 ಧೀರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 24/09/1992 09/11/1992
9 ಎಂ. ಶಿವಾನಂದ, ಎಫ್.ಐ.ಇ., 09/11/1992 25/02/1993
10 ಎಸ್. ಎಮ್. ಹೆಗ್ಡೆ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 25/02/1993 31/03/1994
11 ರಾಜೀವ್ ಚಾವ್ಲಾ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 31/03/1994 05/10/1995
12 ಎಮ್. ಎನ್. ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್,ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 05/10/1995 28/10/1995
13 ಲುಕೊಸೆ ವಳ್ಳತ್ರೈ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 28/10/1995 09/01/1998
14 ಎಲ್ಟಿ. ಕೋಲ್.ವಿ.ಆರ್ ಗುಡಿ, 09/01/1998 15/06/2001
15 ಭರತ್ ಲಾಲ್ ಮೀನಾ,ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 16/06/2001 06/08/2001
16 ಕೆ.ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 06/08/2001 25/11/2002
17 ಎ. ಎಸ್. ಶ್ರೀಕಾಂತ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 25/11/2002 08/05/2006
18 ಎಮ್. ಎಸ್. ರವಿಶಂಕರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 08/05/2006 07/01/2008
19 ಸಿ.ಎಮ್.ಶಿರೊಳ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 07/01/2008 24/07/2008
20 ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್,ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್., 24/07/2008 07/07/2011
21 ಸಿ. ಕೆ. ಶಿವಣ್ಣ,ಐ.ಎಫ್.ಎಸ್., 07/07/2011 07/05/2012
22 ಡಾ. ಜಿ.ಸಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 07/05/2012 21/07/2012
23 ಎಮ್.ವೀರಭಧ್ರಯ್ಯ,ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 21/07/2012 15/09/2012
24 ಡಾ. ಜಿ.ಸಿ.ಪ್ರಕಾಶ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 15/09/2012 09/11/2012
25 ಎಮ್.ವೀರಭಧ್ರಯ್ಯ,ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 09/11/2012 05/12/2012
26 ಎಚ್.ಜಿ.ಶಿವಾನಂದ್ ಮೂರ್ತಿ,ಭಾ.ಅ.ಸೇ., 05/12/2012 18/07/2013
27 ಎಚ್.ಪಿ.ಪ್ರಕಾಶ,ಭಾ.ಅ.ಸೇ., 18/07/2013 29/08/2016
28 ಡಾ.ಆರ್.ರಾಜು,ಭಾ.ಅ.ಸೇ., 29/08/2016 30/06/2018
29 ಉಪೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್, ಭಾ.ಅ.ಸೇ., 30/06/2018 20/08/2018
30 ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿ, ಭಾ.ಅ.ಸೇ., 20/08/2018 23/08/2019
31 ಪಾಲಯ್ಯ. ಓ, ಭಾ.ಅ.ಸೇ., 23/08/2019 31/03/2021
32 ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಜಿ.ಎಂ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 01/04/2021 12/05/2022
33 ಎಂ.ಜಿ.ಹಿರೇಮಠ್‌, ಭಾ.ಆ.ಸೇ., 12/05/2022 31/05/2023
34 ಮಹೇಶ.ಕೆ 31/05/2023 24/07/2023
35 ಬಸವರಾಜು, ಕ.ಆ.ಸೇ.,(ಸೂಪರ್ ಟೈಂ ಸ್ಕೇಲ್) 24/07/2023
ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಸಭೆ ಮತ್ತು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ
Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳು
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಿಂದಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಫೋಟೋಗಳು
Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects
ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ನ
ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು
-->
Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects Up Coming Projects
Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day Event - Raising Day

ಕೆ.ಆರ.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಭವನ 4ನೇ ಮತ್ತು 5ನೇ ಮಹಡಿ, ಆನಂದ್ ರಾವ್ ವೃತ್ತ, ಬೆಂಗಳೂರು-560009.